Web sitesi Genel hüküm ve koşulları

1. Giriş

(Bu “Şartlar” veya bu “web Sitesi Genel Şart Ve Koşullar”), bu web Sitesi Genel Şart Ve Koşullar bu web sayfasında yazılı bulunan bu web sitesinin kullanımı, (topluca bu “web Sitesi”olarak burada, aşağıda olarak anılacaktır), bu web sitesindeki tüm sayfaları dahil olmak üzere geçerli olacaktır. Bu Şartlar, bu Web sitesini kullanımınız için tam olarak geçerli ve geçerlidir ve bu Web sitesini kullanarak, burada yer alan tüm hüküm ve koşulları tam olarak açıkça kabul etmiş olursunuz. Bu web sitesinin Genel hüküm ve koşullarından herhangi birine itirazınız varsa, bu Web sitesini kullanmamalısınız.

 

2. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesine dahil etmeyi seçmiş olabileceğiniz, sahip olduğunuz içerik dışında, bu şartlar altında, Sonnex Energie ve / veya lisans verenleri, bu web sitesinde yer alan fikri mülkiyet ve materyalin tüm haklarına sahiptir ve bu hakların tümü saklıdır. Bu web sitesinde yer alan materyalleri görüntülemek amacıyla, yalnızca bu şartlarda belirtilen kısıtlamalara tabi olarak size sınırlı bir lisans verilir.

 

3. Kısıtlamalar

Aşağıdakilerin tümü ile açıkça ve kesin olarak kısıtlandınız:

1. herhangi bir web sitesi materyalini herhangi bir ortamda yayınlama;

2. herhangi bir Web sitesi materyalinin satışı, alt lisansı ve / veya başka şekilde ticarileştirilmesi;

3. herhangi bir Web sitesi materyalini herkese açık olarak gerçekleştirme ve/veya gösterme;

4. bu Web sitesini, bu web sitesine zarar verecek veya zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;

5. bu Web sitesini, kullanıcının bu web sitesine erişimini etkileyecek herhangi bir şekilde kullanma;

6. bu Web sitesini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak veya web sitesine veya herhangi bir kişi veya işletmeye zarar verecek veya zarar verebilecek şekilde kullanmak;

7. bu web sitesiyle ilgili olarak veya bu Web sitesini kullanırken herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya benzeri herhangi bir faaliyette bulunmak;

8. herhangi bir reklam veya pazarlama yapmak için bu Web sitesini kullanma;

Bu Web sitesinin belirli alanlarının sizin ve [Gönderen] tarafından erişimi kısıtlanmıştır.Şirket] sizin tarafınızdan bu Web sitesinin herhangi bir alanına erişimi, herhangi bir zamanda, tamamen ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak daha da kısıtlayabilir.

 

4. İçeriğiniz

Bu web sitesi Genel hüküm ve koşullarında, "içeriğiniz", bu web sitesinde görüntülemeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video, metin, resim veya diğer materyaller anlamına gelecektir. İçeriğinizle ilgili olarak, görüntüleyerek, Sonnex Energie'ye onu herhangi bir ortamda kullanması, çoğaltması, uyarlaması, yayınlaması, tercüme etmesi ve dağıtması için münhasır olmayan, dünya çapında, geri alınamaz, telifsiz, alt lisanslanabilir bir lisans verirsiniz.

İçeriğiniz size ait olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemelidir. Sonnex Energie, içeriğinizden herhangi birini bu web sitesinden herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden haber vermeksizin kaldırma hakkını saklı tutar.

 

5. Sorumluluğun sınırlandırılması

Hayır olay olacaktır Sonnex Energie , ne de onun memurları, müdürleri ve çalışanları, herhangi bir, veya böyle bir sorumluluğu Sözleşme kapsamında olup olmadığını bu Web sitesinin kullanımı ile bağlantılı herhangi bir şekilde ortaya çıkan bir şey için size karşı sorumlu olacak, haksız fiil veya başka türlü, ve Sonnex Energie da dahil , yetkili, yönetici ve çalışanları herhangi bir veya bu Web sitesinin kullanımı ile ilgili herhangi bir şekilde kaynaklanan dolaylı ya da özel bir yükümlülük sorumlu tutulamaz.

 

6. Tazminat

İşbu vesile ile Sonnex Energie'yi işbu Şartların hükümlerinden herhangi birini ihlalinizden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir şekilde (makul avukatlık ücretleri dahil) her türlü yükümlülük, masraf, talep, dava nedeni, zarar ve masraftan ve bunlara karşı azami ölçüde tazmin edersiniz.

 

7. Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasaya göre uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse, bu tür uygulanamazlık veya geçersizlik bu şartları bir bütün olarak uygulanamaz veya geçersiz kılmayacak ve bu hükümler burada kalan hükümleri etkilemeden silinecektir.

 

8. Terimlerin değişimi

Sonnex Energie'nin bu şartları uygun gördüğü herhangi bir zamanda revize etmesine izin verilir ve bu Web sitesini kullanarak, bu Web sitesinin kullanımını düzenleyen tüm hüküm ve koşulları anladığınızdan emin olmak için bu şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

 

9. Görev

Sonnex Energie'nin bu Şartlar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirim veya izin gerekmeksizin devretmesine, devretmesine ve taşeronluk yapmasına izin verilecektir. Ancak, atama, transfer, ya da bu Şartlar altında hak ve/veya yükümlülüklerinizi herhangi bir taşeron yasaktır.

 

10. Sözleşmenin Tamamı

Bu web sitesinde yer alan yasal bildirimler ve feragatnameler de dahil olmak üzere bu Şartlar, bu Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak Sonnex Energie ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bunlarla ilgili önceki tüm anlaşma ve anlaşmaların yerini alır.

 

11. Geçerli Hukuk Ve Yargı Yetkisi

Bu Şartlar veya web sitesinden herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde bu Şartlar Almanya yasalarına tabi olacak ve Almanya yasalarına uygun olarak yorumlanacaktır..